Wat vinden cliënten van de behandeling?

 

vraagteken ppa

Tevredenheid?

Wij meten we de tevredenheid middels het afnemen van een (digitale) vragenlijst die ons zicht geeft op onze verbeterpunten. Hiertoe maken we gebruik van de CQ-index, die aan het einde van een behandeling door het secretariaat naar onze cliënten wordt gemaild.
De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) GGZ meet kwaliteitsaspecten van de ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg vanuit het perspectief van de cliënt. De CQi wordt gebruikt om binnen een GGZ-aanbieder in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders.

De CQ-index meet o.a. de volgende aspecten:

 • Hoe tevreden bent u over de bejegening door uw behandelaar?
 • Heeft u voldoende informatie ontvangen over de verschillende behandelmogelijkheden?
 • Heeft u zich voldoende gehoord en gezien gevoeld door de behandelaar?
 • Voelde u zich serieus genomen?
 • Heeft de behandeling geleid tot een verbetering in uw gezondheid?                                 
 • De CQ-index scoren worden door de cliënt beoordeeld op een 5 puntsschaal lopend van 1 (nee, helemaal niet ) tot 5 (ja helemaal).

  Over het jaar 2021 kregen de psychologen de volgende beoordeling van onze cliënten: (schaal 0-5):  4.7 

   (2020 was 8.3 op schaal 0-10) 

  Bejegening door de behandelaar (1-5) - score 4.9
  Samen beslissen (1-5) - score 4.6
  Uitvoering behandeling (1-5) - score 4.7 
  Informatie delen (1-5) – score 4.5
  Het algehele rapportcijfer (1-5) over 2021 kwam praktijkbreed uit op een 4.7

  Voor het jaar 2022 nemen we de volgende verbeterpunten mee:

  Consolideren en verbeteren van samen beslissen en informatie delen  
  Wij zijn voornemens in 2022 meer onderzoek te doen naar de CQi scores en de ROM metingen.

   

Aanmelden of meer informatie?

Voor aanmelding of meer informatie over bijvoorbeeld een vestiging bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Spreekuur is dagelijks van 8.00-20.00 uur.

Op werkdagen is het secretariaat bereikbaar van 9.00 – 13.00 uur op telefoonnummer: 020 618 4243 Hierna kunt u een bericht achterlaten of stuur een email via info@psychologiepraktijkamsterdam.nl Er wordt dan binnen enkele werkdagen contact opgenomen.

In zeer dringende gevallen (niet voor het verzetten van afspraken of route informatie) kunt u op werkdagen contact opnemen met 06-24273750
in het weekend en buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Adres

Psychologiepraktijk Amsterdam
Van Baerlestraat 13-II
1071 AM Amsterdam
 
Tel: 020 618 4243
Fax: 020 616 5851
email:  info@psychologiepraktijkamsterdam.nl