Samenwerking in de wijk

 

samenwerking

Psychologie Praktijk Amsterdam werkt samen met andere hulpverleners

Er zijn bepaalde zorgaanbieders en organisaties waar wij mee samenwerken voor bijvoorbeeld consultatie, doorverwijzing of waarneming.  

Het meest frequent hebben wij overleg met de huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, OKT en diëtiste. Daarnaast vind er ook samenwerking plaats met ander GGZ partners zoals collega psychologen/ psychiaters/ psychotherapeuten in Amsterdam werkzaam in de specialistische GGZ. Ook vindt er met enige regelmaat overleg plaats met bedrijfsartsen en psychologen van afdelingen medische psychologie van de (academische) ziekenhuizen in de regio. Een enkele keer is er ook samenwerking met de GGZ 24 uurs spoedzorg (crisisdienst) van Amsterdam.

Toestemming
Pas na uw toestemming kan er mondeling en schriftelijk overleg plaatsvinden zodat de kwaliteit van behandeling verbeterd kan worden. Overleg met derden vindt alleen plaats over afgepaste en relevante behandelinformatie die nodig is voor een goede (vervolg)behandeling of terug verwijzing naar de huisarts. Denk bijvoorbeeld aan voortgang van de behandeling, doorverwijzing en/of (vroegtijdige) afsluiting.

Rapportages naar collega psychologen, huisartsen en bedrijfsartsen verschillen per cliënt van inhoud maar kennen min of meer een gelijke opbouw:  NAW gegevens, aanmeldklachten, voorlopige diagnose, resultaat van behandeling, eventuele vervolgafspraken.     

Psychologie Praktijk Amsterdam is verbonden met de Bosgroep in Badhoevedorp en GGZ Noord-Holland. Gezamenlijk leiden we psychologen op tot GZ-psycholoog. Tevens zijn de psychologen van Psychologie Praktijk Amsterdam betrokken bij de AVVP en dragen zo bij aan een netwerk van vrijgevestigde psychologen in Amsterdam.

Meten van effecten van behandeling (ROM)
Psychologie Praktijk Amsterdam en andere (vrijgevestigde) GGZ-instellingen zijn met de zorgverzekeraars overeengekomen dat er anoniem gegevens verzameld moet worden over het behandelresultaat. Voor en na de behandeling zal een korte digitale vragenlijst worden toegestuurd. Deze Routine Outcome Monitoring (ROM) gegevens worden slechts na uw toestemming geanonimiseerd verstuurd naar Stichting Benchmark GGZ. (www.sbggz.nl)

resultaten van de CQ-index

Psychologie Praktijk Amsterdam scoorde in 2018 een 8 op cliëntentevredenheid. We zijn daar super blij mee! 

 

Aanmelden of meer informatie?

Voor aanmelding of meer informatie over bijvoorbeeld een vestiging bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Spreekuur is dagelijks van 8.00-20.00 uur.

Op werkdagen is het secretariaat bereikbaar van 9.00 – 13.00 uur op telefoonnummer: 020 618 4243 Hierna kunt u een bericht achterlaten of stuur een email via info@psychologiepraktijkamsterdam.nl Er wordt dan binnen enkele werkdagen contact opgenomen.

In zeer dringende gevallen (niet voor het verzetten van afspraken of route informatie) kunt u op werkdagen contact opnemen met 06-24273750
in het weekend en buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Adres

Psychologiepraktijk Amsterdam
Van Baerlestraat 13-II
1071 AM Amsterdam
 
Tel: 020 618 4243
Fax: 020 616 5851
email:  info@psychologiepraktijk.amsterdam
AGB 94055326