Kosten basiszorg

 

vergoeding

Kosten basiszorg 2022

Het zorgprestatiemodel 

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. 

Uw behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt. 

En wat betekent het voor u?
Psychologie Praktijk Amsterdam gaat in 2022 volgens het zorgprestatiemodel declareren. Dit betekent dat alle behandelingen gestart in 2020 en 2021 in december administratief worden afgerond en per 1 januari in de nieuwe bekostiging weer worden gestart. Goed om te weten: De voortgezette behandeling in 2022 gaat ten laste van uw eigen risico 2022.

u vindt uitgebreide informatie over het nieuwe model hier en in het engels hier. 

Onderdelen per traject 

Wat kunt u op de rekening verwachten van ons:

Een behandeling heeft maximaal 12 gesprekken. Deze kunnen op uw factuur teruggevonden worden als zorgprestatie diagnostiek van meestal 45 minuten of soms 60 of 120 minuten. Er is ook een zorgprestatie behandeling van meestal 45 minuten of soms 60 of 120 minuten. 

· De eerste twee gesprekken van elke behandeling zijn diagnostiek (Wat is er aan de hand? Wat is uw zorgvraag?)

· De volgende gesprekken zijn behandeling, gericht op klachtvermindering

· Voorafgaande aan het eerste gesprek vult u thuis online een vragenlijst in (OQ45). Als de behandeling is afgerond vult u deze vragenlijst nogmaals online in.

· In het begin wordt er een vragenlijst ingevuld door uw behandelaar (HoNoS). Mogelijk wordt deze vragenlijst op een later moment nog eens ingevuld.

· In het begin en op de helft van het traject zal uw behandelaar een collega consulteren. Dit is de zorgprestatie intercollegiaal overleg. Een psycholoog uit het team kijkt mee of u samen op het goede spoor zit. Dit verhoogt de kwaliteit van zorg.

Het traject wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Er hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten van een behandeling meetellen voor het verplicht eigen risico (€ 385,00 in 2022). De behandeling wordt maandelijks gedeclareerd door de psycholoog.

Als u over een aanvullende verzekering beschikt kan het zijn dat u ziektekostenverzekeraar ook onverzekerde psychologische zorg vergoedt. Hiervoor heeft iedere ziektekostenverzekering zijn eigen polissen gemaakt. Neem hierover contact op met uw ziektekostenverzekeraar.

Psychologische zorg wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering en zonder een eigen bijdrage. Hieronder vindt u de verschillen

Voor lichte problematiek zal u door uw huisarts / POH GGZ behandeld worden. De kosten voor deze behandeling komen niet ten laste van uw eigen risico.

Indien uw klachten ernstiger zijn dan volgt een verwijzing naar de psycholoog. De kosten van de psycholoog worden vergoed door uw ziektekostenverzekering. De kosten voor psychologische zorg vallen wel onder het  verplicht eigen risico.

In de dagelijkse praktijk zien we de kosten voor behandeling nooit meer worden dan het verplicht eigen risico omdat de meerkosten van de behandeling worden vergoed door de zorgverzekering.

Het aantal vergoede gesprekken hangt af van de zorgvraagtypering en is maximaal 12 . De HoNOS+ is een vragenlijst die wordt gebruikt om de zorgvraagtypering te bepalen. U zal in de eerste gesprekken samen met uw psycholoog deze vragenlijst invullen. 

Zonder verwijzing geen vergoeding

 De huisarts kan altijd verwijzen, bedrijfsartsen en jeugdartsen meestal ook, medisch specialisten niet altijd. Doorgaans zal de huisarts voorafgaande aan de intake de verwijzing naar ons versturen. Als u op eigen initiatief komt, is het noodzakelijk dat u eerst een verwijzing krijgt van de huisarts en deze bij de eerste afspraak bij u heeft, en dat naast de (vermoede) diagnose er vermeld staat dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ gaat.

voorbeeld 1

Het betreft een 28 jarige vrouw met milde panieklachten. Mevrouw is verwezen door de huisarts met paniekklachten.  In het eerste gesprek worden de klachten geinventariseerd en daarvoor worden 1 of 2 zittingen diagnostiek gefactureerd. De psycholoog zal het traject vervolgen en de verwachting is nog 5-7 zittingen behandeling declareren. in dit traject wordt halverwege 1x  intercollegiaal overleg gedaan. Maandelijks worden de kosten gefactureerd. De kosten voor deze behandeling zijn dan:

maand1     diagnostiek 45 minuten

                  diagnostiek 45 minuten

maand 2    behandeling 45 minuten

                  behandeling 45 minuten  vanaf dit punt zijn de kosten volledig vergoed

                  intercollegiaal overleg

maand 3   behandeling 45 minuten

                 behandeling 45 minuten

                 behandeling 45 minuten

maand 4   behandeling 45 minuten

Voorbeeld 2

Het betreft een 52 jarige man met ziektevrees. Meneer heeft in 2022 al een keer de Spoedeisende Hulp hiervoor bezocht. Door deze kosten is het eigen risico reeds betaald.  Meneer is verwezen door de huisarts voor een behandeling van de angstklachten.

In het eerste gesprek worden de klachten geinventariseerd en daarvoor worden 1 of 2 zittingen diagnostiek gefactureerd. De psycholoog zal het traject vervolgen en de verwachting is nog 5-7 zittingen behandeling declareren. in dit traject wordt halverwege 1x  intercollegiaal overleg gedaan. Maandelijks worden de kosten gefactureerd. De kosten voor deze behandeling zijn dan:

maand1     diagnostiek 45 minuten

                  diagnostiek 45 minuten

maand 2    behandeling 45 minuten

                  behandeling 45 minuten  vanaf dit punt zijn de kosten volledig vergoed

                  intercollegiaal overleg

maand 3   behandeling 45 minuten

                 behandeling 45 minuten

                 behandeling 45 minuten

maand 4   behandeling 45 minuten

                behandeling 45 minuten

                 intercollegiaal overleg

                behandeling 45 minuten

maand 5   behandeling 45 minuten

                behandeling 45 minuten

 De kosten voor deze behandeling worden vergoed en omdat het  eigen risico reeds betaald heeft worden er door de zorgverzekering verder  geen kosten meer in rekening gebracht aan meneer.    

 

****De prestatie OVP consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, en werk gerelateerde problematiek. Voor onverzekerde zorg ontvangt u maandelijks een nota via Famed.

Houdt u er rekening mee dat de kosten voor een gesprek meetellen voor het verplichte eigen risico. Dit is in 2020 385 euro. Dit eigen risico is niet van toepassing op kinderen en jongeren tot 18 jaar. De consulten worden rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. Psychologie Praktijk Amsterdam heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor basiszorg GGZ. U ontvangt een factuur voor de eigen bijdrage van uw ziektekostenverzekering of u krijgt van ons een factuur via factoringsbedrijf Famed.

Tarieven GZ-psycholoog = Basis GGZ


Diagnostiek 45 minuten          142,31 
Diagnostiek 60 minuten          163,37 
Diagnostiek 90 minuten          244,07 
Behandeling 45 minuten         120,99 
Behandeling 60 minuten         143,71 
Behandeling 90 minuten          216,11 

Psychologie Praktijk Amsterdam ondersteunt de huisarts tegenwoordig ook middels POH GGZ en consultatie.

Heeft u als huisarts interesse in een POH GGZ of consultatie? neem dan contact op met onze praktijk.

Aanmelden of meer informatie?

Voor aanmelding of meer informatie over bijvoorbeeld een vestiging bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Spreekuur is dagelijks van 8.00-20.00 uur.

Op werkdagen is het secretariaat bereikbaar van 9.00 – 13.00 uur op telefoonnummer: 020 618 4243 Hierna kunt u een bericht achterlaten of stuur een email via info@psychologiepraktijkamsterdam.nl Er wordt dan binnen enkele werkdagen contact opgenomen.

In zeer dringende gevallen (niet voor het verzetten van afspraken of route informatie) kunt u op werkdagen contact opnemen met 06-24273750
in het weekend en buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Adres

Psychologiepraktijk Amsterdam
Van Baerlestraat 13-II
1071 AM Amsterdam
 
Tel: 020 618 4243
Fax: 020 616 5851
email:  info@psychologiepraktijkamsterdam.nl
AGB 94055326