Klachten

 

LOGO PPAPNG
shutterstock_600x300

Klachten

Bij lichte tot matige geestelijke gezondheidsproblemen of chronische (stabiele) problematiek verwijst de huisarts je doorverwijzen naar de basis GGZ. De behandeling binnen de basis GGZ gebeurt bij Psychologiepraktijk Amsterdam door psychotherapeuten, klinisch psychologen en GZ-psychologen.

Na de intake

Na de intake volgt de behandeling gericht op uw persoonlijk herstel. Er zijn verschillende behandelmethodes voor kortdurende behandeling van psychologische problemen. De psychologen adviseren u voor de behandeling van trauma's vaak EMDR. Cognitieve gedragstherapie wordt voor de overige psychologische klachten ingezet.  De behandeling is daarmee gebaseerd op evidence (of practice) based methoden. Deze zorg is gebaseerd op de kwaliteitsstandaarden voor de ggz, zoals beschreven op www.ggzstandaarden.nl.

Informatie

Op www.thuisarts.nl vind je cliëntgerichte informatie over bijvoorbeeld angstklachtensomberheid of omgaan met psychische klachten die is gebaseerd op de relevante standaarden. Op Nedkat.nl kunt u ondermeer handige factsheets terugvinden over psychotherapie bij depressieantidepressiva bij depressie en Zorgstandaard Angst

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Niet alle stoornissen vallen onder de vergoede zorg en worden daarmee niet betaald vanuit uw zorgverzekeraar. De volgende stoornissen en problemen worden niet vergoed:

Aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld echtscheiding, rouw, acceptatie van ziekte of handicap, arbeidsconflicten, slachtoffer van misdrijf)
Specifieke fobieën (bijvoorbeeld spinnenfobie, hoogtevrees)
Relatie- en gezinsproblemen
Seksuele problemen (verschil in behoefte, erectie- en orgasmeproblemen, pijnklachten, vaginisme, geen of weinig verlangen, ejaculatio praecox)
Slaapproblemen
Burnout (in sommige gevallen vanuit een depressie, angststoornis of Somatoforme stoornis te diagnosticeren, en is dan wel verzekerde zorg)
Levensfaseproblematiek (bv.adolescentenproblematiek,concentratie en motivatieproblemen op school, vastlopen in werk of studie, midlife-crisis)
Psychosociale problematiek (bv. eenzaamheid)
Existentiële problematiek (bv. angst voor de dood, problemen vanuit geloof)

Wilt u voor bovenstaande klachten of problemen begeleiding dan is dit mogelijk. De behandeling zal dan door uzelf worden betaald. Hiertoe geldt een tarief van 105.25 euro per sessie.

 

Schroom niet! Hoe eerder u uw klachten onderkent, hoe sneller u er van af bent.

Meld u aan of vraag om informatie

Klachtenregeling

Heeft u onverhoopt een klacht over uw psycholoog van Psychologie Praktijk Amsterdam?
Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met uw behandelaar bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Als het niet lukt om de gerezen problemen met uw behandelaar op te lossen kunt u ook contact opnemen met het management van Psychologie Praktijk Amsterdam. Deze kan samen met u zoeken naar een oplossing.  Komen we er samen niet uit?  dan kunt u gebruikmaken van de LVVP. Deze kan u in contact brengen met een klachtenfunctionaris . Kijkt u op de website van de LVVP voor de procedure

De klachtenfunctionaris

Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, maakt de LVVP gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. U kunt hier als cliënt van een LVVP-lid een beroep op doen. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- kunnen bemiddelen bij de afhandeling van uw klacht.

De geschillencommissie

Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak. 

Evaluatie Psychologie Praktijk Amsterdam

Uiteraard willen wij uw mening horen. Daarom het vriendelijke verzoek om onze praktijk te evalueren. Hartelijk dank!

Aanmelden of meer informatie?

Voor aanmelding of meer informatie over bijvoorbeeld een vestiging bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Spreekuur is dagelijks van 8.00-20.00 uur.

Op werkdagen is het secretariaat bereikbaar van 9.00 – 13.00 uur op telefoonnummer: 020 618 4243 Hierna kunt u een bericht achterlaten of stuur een email via info@psychologiepraktijkamsterdam.nl Er wordt dan binnen enkele werkdagen contact opgenomen.

In zeer dringende gevallen (niet voor het verzetten van afspraken of route informatie) kunt u op werkdagen contact opnemen met 06-24273750
in het weekend en buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Adres

Psychologiepraktijk Amsterdam
Van Baerlestraat 13-II
1071 AM Amsterdam
 
Tel: 020 618 4243
Fax: 020 616 5851
email:  info@psychologiepraktijkamsterdam.nl