Klachten

 

LOGO PPAPNG
shutterstock_600x300

Klachtenregeling

Heeft u onverhoopt een klacht over uw psycholoog van Psychologie Praktijk Amsterdam?
Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met uw behandelaar bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Als het niet lukt om de gerezen problemen met uw behandelaar op te lossen kunt u ook contact opnemen met het management van Psychologie Praktijk Amsterdam. Deze kan samen met u zoeken naar een oplossing.  Komen we er samen niet uit?  dan kunt u gebruikmaken van Klachtenportaal Zorg. Deze kan u in contact brengen met een klachtenfunctionaris . Kijkt u op de website van Klachtenportaal Zorg voor de  procedure

De klachtenfunctionaris

Het kan gebeuren dat een behandeling of geleverde zorg niet voldoet aan uw verwachting. Lukt het niet de klacht samen met uw zorgverlener naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u via Klachtenportaal Zorg contact zoeken met een klachtenfunctionaris. Dit is een ervaren en onafhankelijke klachtenfunctionaris. Door zorgvuldig te luisteren en de verschillende perspectieven goed te vertalen, voelt u zich echt gehoord: de basis voor het oplossen van de ontevredenheid met wederzijds begrip.

De geschillencommissie

Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Deze geschillencommissie doet een bindende uitspraak. 

Evaluatie Psychologie Praktijk Amsterdam

Uiteraard willen wij uw mening horen. Daarom het vriendelijke verzoek om onze praktijk te evalueren. Hartelijk dank!

Aanmelden of meer informatie?

Voor aanmelding of meer informatie over bijvoorbeeld een vestiging bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Spreekuur is dagelijks van 8.00-17.00 uur.

Op werkdagen is het secretariaat bereikbaar van 9.00 – 13.00 uur op telefoonnummer: 020 618 4243 Hierna kunt u een bericht achterlaten of stuur een email via info@psychologiepraktijkamsterdam.nl Er wordt dan binnen enkele werkdagen contact opgenomen.

In zeer dringende gevallen (niet voor het verzetten van afspraken of route informatie) kunt u op werkdagen contact opnemen met 06-24273750
in het weekend en buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Adres

Psychologiepraktijk Amsterdam
Van Baerlestraat 13-II
1071 AM Amsterdam
 
Tel: 020 618 4243
Fax: 020 616 5851
email:  info@psychologiepraktijkamsterdam.nl