Het eerste gesprek met uw psycholoog

 

shutterstock_600x300 disc bank

Op zoek naar achtergrond en aanleiding

Het eerste gesprek

In het eerste gesprek legt u uw probleem voor. De psycholoog stelt u veel vragen om alle facetten van het probleem in kaart te brengen. Zo zal de psycholoog willen weten wat uw achtergrond is en wat de aanleiding van de klachten is. Ook wordt geïnventariseerd welke coping stijl u hanteert om problemen op te lossen.  Aan het einde van het gesprek stelt de psycholoog de voorlopige diagnose en bespreekt met u op welke manier wij u kunnen ondersteunen om uw herstel te bevorderen.

Wat kunt u verder verwachten: Na de intake wordt er een hypothese over de klachten opgesteld en in overleg met de cliënt een behandelvorm geïndiceerd.

Bij het opstellen van het behandelplan wordt er uitleg gegeven over de verschillende mogelijke behandelvormen en verwachtingen (waaronder de verwachte duur van de behandeling). Er wordt samen met cliënt overlegd welke behandeling het beste aansluit bij de klachten en wensen van cliënt. Hierbij wordt er onder andere rekening gehouden met kennis uit wetenschappelijk onderzoek/evidence based werken. Deze informatie wordt met de cliënt gedeeld, onder andere middels informatieve websites (zoals www.nedkad.nl). Samen met de cliënt worden de opties, voor- en nadelen en eventuele gevolgen besproken om deze informatie af te wegen en de cliënt zo goed mogelijk te informeren. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de levensfase, geslacht en de culturele achtergrond van de cliënt.  

De uiteindelijke keuze wordt vastgelegd in het behandelplan, alsook de hulpvraag en behandeldoelen. We bespreken dan ook dat wij tussentijds samen evalueren hoe de behandeling  gaat. Er wordt samen met de cliënt gekeken of de behandeling het gewenste effect heeft of dat er naar andere vormen van behandeling gekeken moet worden. Indien nodig passen wij dan, weer in samenspraak met de cliënt, de behandeling en/of behandeldoelen bij.  

Daarna wordt er gestart met een behandeling (die maximaal twaalf sessies duurt), vindt er tussentijdse evaluatie plaats met u en vindt er een intercollegiale toets plaats. Uiteindelijk volgt de afronding van de behandeling of een doorverwijzing naar een andere instelling/behandelaar.

 

De behandeling in detail..

De psychologen van Psychologie Praktijk Amsterdam werken met effectief bewezen behandelmethoden zoals EMDR, cognitieve gedragstherapie, en mindfulness. Het aanbod bestaat verder uit e-health modules en oplossingsgerichte therapie. De praktijk biedt ook relatietherapie.

Elke individuele behandeling wordt afgestemd op wat nodig is. Psycho-educatie en terugvalpreventie zijn terugkerende  elementen bij iedere behandelvorm. Tijdens psycho-educatie komt informatie aan bod over het klachtenpatroon, mogelijke gevolgen en oorzaken, wat de behandelmogelijkheden zijn. Terugvalpreventie is bedoeld om bij de eerste signalen van een mogelijke terugval iets te doen (of juist te laten waardoor de klachten niet terugkeren   

De psychologen van Psychologie Praktijk Amsterdam werken volgens volgens multtidisciplinaire richtlijnen van het Trimbos en de GGZ standaarden:

Er zijn verschillende behandelmethodes voor kortdurende behandeling van psychologische problemen. 

EMDR

EMDR is een relatief nieuwe therapievorm die voornamelijk wordt ingezet bij klachten na trauma.

Gedragstherapie

Gedragstherapie legt de focus op het gedrag van mensen. Wat iemand doet is namelijk van invloed op diens gevoel.

Cognitieve gedragstherapie

De cognitieve gedragstherapie legt de focus naast het gedrag ook op de invloed van denken (cognities) op het gevoelsleven.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie gaat ervan uit dat een analyse van de uitzonderingen op het nare gevoel effectief kan zijn om makkelijker met dat probleem om te leren gaan of op te lossen.

Relatietherapie

Relatietherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op de relatie tussen mensen.

e-Health

Internettherapie is een therapievorm waarbij een online  therapie module wordt ingezet in een  behandelprogramma.

Mindfulness

Mindfulness wordt ingezet als manier van omgaan met stress en problemen in het dagelijks leven.

De psychologen van Psychologie Praktijk Amsterdam werken zoveel mogelijk concreet, praktisch en kortdurend. Er wordt gewerkt in overleg met de huisarts. Gemiddeld zijn 8-10 gesprekken voldoende om te herstellen en weer op eigen kracht verder te kunnen. Een gesprek met een psycholoog van Psychologie Praktijk Amsterdam duurt ongeveer drie kwartier.

We werken daarmee vanuit de herstelgedachte.  De visie hierbij is om het persoonlijk herstel van u te ondersteunen.

Terugvalpreventie maakt onderdeel uit van de behandeling.
De behandeling is veelal een individueel traject. We weten uit ervaring dat het effect van betrokken partners een positieve bijdrage kan leveren aan het succes van behandeling. Waar mogelijk proberen we dan ook het systeem actief te betrekken bij de behandeling. Dit wordt altijd overlegd met de cliënt. 
De praktijk is via het secretariaat bereikbaar via telefoon, voicemail en email. Bij de start van de behandeling zal afgestemd worden hoe de eigen behandelaar te bereiken is.
Online (E-health) therapie

Psychologie Praktijk Amsterdam werkt ook met online (e-health)modules. Dit kan dienen ter ondersteuning van de behandeling die je al volgt. Hiervoor gebruiken wij het e-Health platform Therapieland. Dit kan dienen ter ondersteuning van de behandeling die je al volgt. Tevens kan dit worden gebruikt om na de behandeling zelfstandig aan zijn/haar mentale gezondheid te werken. Hiervoor gebruiken wij het e-Health platform Therapieland

Als dit van toepassing is, kies je samen met je behandelaar een online module waarin uitleg krijgt over de klachten die je ervaart. Daarnaast kun je opdrachten maken en informatieve of leuke filmpjes bekijken. Tussendoor kun je online contact houden met je behandelaar over jouw vooruitgang. Er zijn best wel wat voordelen te noemen om een online behandelmodule toe te voegen aan je behandeling. Je gaat in je eigen vertrouwde omgeving in jouw gekozen tijd en jouw gekozen tempo door de behandeling heen. Zo heb je de meeste regie over je herstel en hierdoor nemen je klachten sneller af.  Omdat je het zelf doet bouw je ook zelfvertrouwen op. En dat is belangrijk om later zelf weer met problemen om te gaan.

Hoe werkt het?

stap 1: Je kiest samen met je behandelaar een online behandelprogramma uit waarmee je aan de slag gaat. De behandelaar stuurt je per email een uitnodiging.

stap 2: Als je deze uitnodiging accepteert wordt er een account gemaakt waarbij je behandelaar is gekoppeld. Jouw therapeut kan dan meekijken met jouw behandeling.

Als je inhoudelijke vragen hebt over informatie, je klachten, het doorlopen van het programma kun je bij je behandelaar terecht. Voor hulp van het programma kun je ook bij de ondersteuning van Therapieland terecht.
Voor het eerste gesprek kan het zijn dat u even moet wachten tot er een psycholoog beschikbaar is. Hieronder vindt u een overzicht van de wachttijd voor de intake (aanmeldwachttijd) en hoeveel tijd er zit tussen de intake en de start van de behandeling (behandelingswachttijd). Indien u een specifieke voorkeur heeft voor een locatie en/of psycholoog en/of tijd kan de wachttijd afwijken.

Wachttijd december2022-januari  2023:

Wachttijd voor intake: 2 maanden,  wachttijd voor behandeling direkt na intake. 

EMDR: Wachttijd voor intake: 4 maanden,  wachttijd voor behandeling direkt na intake. 

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons. We kunnen dan meedenken over uw zorgvraag en samen onderzoeken welke alternatieven er zijn.  U kunt zelf de wachtlijst bekijken van andere praktijken in de Basis GGZ op kiezenindeGGZ.  Ook kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u daarmee ondersteunen, waardoor u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen).

 

GGZ | Minder regelgekte, meer zorg

Laat ons én je sociale netwerk weten dat je gek wordt van de regelgekte.

Aanmelden of meer informatie?

Voor aanmelding of meer informatie over bijvoorbeeld een vestiging bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Spreekuur is dagelijks van 8.00-20.00 uur.

Op werkdagen is het secretariaat bereikbaar van 9.00 – 13.00 uur op telefoonnummer: 020 618 4243 Hierna kunt u een bericht achterlaten of stuur een email via info@psychologiepraktijkamsterdam.nl Er wordt dan binnen enkele werkdagen contact opgenomen.

In zeer dringende gevallen (niet voor het verzetten van afspraken of route informatie) kunt u op werkdagen contact opnemen met 06-24273750
in het weekend en buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Adres

Psychologiepraktijk Amsterdam
Van Baerlestraat 13-II
1071 AM Amsterdam
 
Tel: 020 618 4243
Fax: 020 616 5851
email:  info@psychologiepraktijkamsterdam.nl
AGB 94055326