Het eerste gesprek met uw psycholoog

 

shutterstock_600x300 disc bank

Op zoek naar achtergrond en aanleiding

Het eerste gesprek

In het eerste gesprek legt u uw probleem voor. De psycholoog stelt u veel vragen om alle facetten van het probleem in kaart te brengen. Zo zal de psycholoog willen weten wat uw achtergrond is en wat de aanleiding van de klachten is. Ook wordt geïnventariseerd welke coping stijl u hanteert om problemen op te lossen.  Aan het einde van het gesprek stelt de psycholoog de voorlopige diagnose en bespreekt met u op welke manier wij u kunnen ondersteunen om uw herstel te bevorderen.

Wat kunt u verder verwachten: Na de intake wordt er een hypothese over de klachten opgesteld en in overleg met de cliënt een behandelvorm geïndiceerd. Daarna wordt er gestart met een behandeling (die maximaal tien sessies duurt), vinden er tussentijdse evaluaties plaats en volgt er uiteindelijk de afronding van de behandeling of een doorverwijzing naar een andere instelling/behandelaar.

De psychologen van Psychologie Praktijk Amsterdam werken zoveel mogelijk concreet, praktisch en kortdurend. Er wordt gewerkt in overleg met de huisarts. Gemiddeld zijn 7-8 gesprekken voldoende om te herstellen en weer op eigen kracht verder te kunnen. Een gesprek met een psycholoog van Psychologie Praktijk Amsterdam duurt ongeveer drie kwartier.

We werken daarmee vanuit de herstelgedachte.  De visie hierbij is om het persoonlijk herstel van u te ondersteunen.

Er zijn verschillende behandelmethodes voor kortdurende behandeling van psychologische problemen. De psychologen werken bij de behandeling van trauma's vooral met EMDR. Cognitieve gedragstherapie wordt voor de overige psychologische klachten ingezet.  De behandeling is daarmee gebaseerd op evidence (of practice) based methoden. Deze zorg is gebaseerd op de kwaliteitsstandaarden voor de ggz, zoals beschreven op www.ggzstandaarden.nl. Op www.thuisarts.nl vind je cliëntgerichte informatie over bijvoorbeeld angstklachtensomberheid of omgaan met psychische klachten die is gebaseerd op de relevante standaarden.

  • Terugvalpreventie maakt onderdeel uit van de behandeling.
  • De behandeling is veelal een individueel traject. We weten uit ervaring dat het effect van betrokken partners een positieve bijdrage kan leveren aan het succes van behandeling. Waar mogelijk proberen we dan ook het systeem actief te betrekken bij de behandeling. Dit wordt altijd overlegd met de cliënt. 
  • De praktijk is via het secretariaat bereikbaar via telefoon, voicemail en email. Bij de start van de behandeling zal afgestemd worden hoe de eigen behandelaar te bereiken is.

Online (E-health) therapie

Psychologie Praktijk Amsterdam werkt ook met online (e-health)modules. Dit kan dienen ter ondersteuning van de behandeling die je al volgt. Hiervoor gebruiken wij het e-Health platform Therapieland

Als dit van toepassing is, kies je samen met je behandelaar een online module waarin uitleg krijgt over de klachten die je ervaart. Daarnaast kun je opdrachten maken en informatieve of leuke filmpjes bekijken. Tussendoor kun je online contact houden met je behandelaar over jouw vooruitgang. Er zijn best wel wat voordelen te noemen om een online behandelmodule toe te voegen aan je behandeling. Je gaat in je eigen vertrouwde omgeving in jouw gekozen tijd en jouw gekozen tempo door de behandeling heen. Zo heb je de meeste regie over je herstel en hierdoor nemen je klachten sneller af.  Omdat je het zelf doet bouw je ook zelfvertrouwen op. En dat is belangrijk om later zelf weer met problemen om te gaan.

Hoe werkt het?

stap 1: Je kiest samen met je behandelaar een online behandelprogramma uit waarmee je aan de slag gaat. De behandelaar stuurt je per email een uitnodiging.

stap 2: Als je deze uitnodiging accepteert wordt er een account gemaakt waarbij je behandelaar is gekoppeld. Jouw therapeut kan dan meekijken met jouw behandeling.

Als je inhoudelijke vragen hebt over informatie, je klachten, het doorlopen van het programma kun je bij je behandelaar terecht. Voor hulp van het programma kun je ook bij de ondersteuning van Therapieland terecht.

Voor het eerste gesprek kan het zijn dat u even moet wachten tot er een psycholoog beschikbaar is. Hieronder vindt u een overzicht van de wachttijd voor de intake (aanmeldwachttijd) en hoeveel tijd er zit tussen de intake en de start van de behandeling (behandelingswachttijd). Indien u een specifieke voorkeur heeft voor een locatie en/of psycholoog en/of tijd kan de wachttijd afwijken.

Wachttijd januari 2021:

Wachttijd voor intake ca.  140 werkdagen,  wachttijd voor behandeling 0 weken.

Op dit moment worden behandelingen weer op locatie uitgevoerd. 

De praktijk is in januari en februari 2022 gesloten voor nieuwe aanmeldingen. Wij hopen u weer van dienst te kunnen zijn vanaf 1 maart  2022. Houdt u de website in de gaten voor infomatie hierover.

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons. We kunnen dan meedenken over uw zorgvraag en samen onderzoeken welke alternatieven er zijn.  U kunt zelf de wachtlijst bekijken van andere praktijken in de Basis GGZ op kiezenindezorg.  Ook kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u daarmee ondersteunen, waardoor u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenaamde treeknormen).

 

GGZ | Minder regelgekte, meer zorg

Laat ons én je sociale netwerk weten dat je gek wordt van de regelgekte.

Aanmelden of meer informatie?

Voor aanmelding of meer informatie over bijvoorbeeld een vestiging bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Spreekuur is dagelijks van 8.00-20.00 uur.

Op werkdagen is het secretariaat bereikbaar van 9.00 – 13.00 uur op telefoonnummer: 020 618 4243 Hierna kunt u een bericht achterlaten of stuur een email via info@psychologiepraktijkamsterdam.nl Er wordt dan binnen enkele werkdagen contact opgenomen.

In zeer dringende gevallen (niet voor het verzetten van afspraken of route informatie) kunt u op werkdagen contact opnemen met 06-24273750
in het weekend en buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Adres

Psychologiepraktijk Amsterdam
Van Baerlestraat 13-II
1071 AM Amsterdam
 
Tel: 020 618 4243
Fax: 020 616 5851
email:  info@psychologiepraktijkamsterdam.nl
AGB 94055326