Generalistische BasisGGZ/ ZPM

 

treenage girl suffering with depression in a conversation with therapist or  psychologist

Generalistische Basis GGZ/ ZPM

voor clienten:

Psychologie Praktijk Amsterdam gaat in 2022  werken met het zorgprestatiemodel (ZPM).

u vindt uitgebreide informatie over het nieuwe model hier en in het engels hier.

Psychologische zorg is de afgelopen jaren steeds beter beschikbaar geworden. Hierbij heeft de huisarts een grotere verantwoordelijkheid gekregen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Dit is één van de afspraken om de GGZ betaalbaar te houden.

Met het ZPM wordt gestreefd naar een goed, stevig en gevarieerd zorgaanbod dat ingezet kan worden, op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig en in goede samenhang.

De huisarts heeft een spilfunctie in deze aanpak. De psychologen van Psychologie Praktijk Amsterdam (PPA) hebben tot doel de huisartsen te ondersteunen bij de GGZ problematiek in de praktijk. Met de invoering van de Basis GGZ kunt u op de PPA rekenen op een gevarieerd behandelaanbod dat ingedeeld is in zorgzwaarte. 

Voor verwijzers

Het behandelaanbod van Psychologie Praktijk Amsterdam kenmerkt zich door een laagdrempelige instroom  en bestaat uit de volgende onderdelen:
• integrale diagnose en behandeling, mede gericht op zelfmanagement
• blended care vanaf het eerste contact
• behandeling van licht-matig  complexe stoornissen/licht-matig  ernstig disfunctioneren. klikt u hier voor de inclusiecriteria
• behandeling incl. terugvalpreventie
• PPA neemt de eindverantwoording voor behandeling voor haar rekening
• efficiënte en veilige aanmelding via Zorgdomein
• veilige terugkoppeling in het patiëntendossier middels zorgmail/ edifactrapportage
• gecontracteerde zorg
• geen eigen bijdrage voor cliënten (wel eigen risico)

Exclusiecriteria: in een aantal gevallen is Psychologie Praktijk Amsterdam niet de juiste plek voor cliënten. Als het klinisch beeld vooral bepaald wordt door matig-ernstige verslavingsproblematiek, psychotische klachten, dementie of een matig-ernstige eetstoornis kunt u een verwijzing naar de SGGZ overwegen.  Daarnaast beschikken wij niet over 24 uurs zorg. In geval van crisis buiten de spreekuurtijden (nacht, weekend) wordt door cliënten een beroep gedaan op de huisartsenzorg. 

Psychologie Praktijk Amsterdam ondersteunt huisartsen ook middels het detacheren van POH-GGZ en het aanbieden van consultatie. Neemt u contact op met ons secretariaat wanneer u meer wilt weten over de detachering of consultatie op 020-6184243.

Kwaliteitsstatuut 

Alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen regie behandelaren in de generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ zijn binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Via onderstaande linkjes kunt u de kwaliteitsstatuten terugvinden van onze regie behandelaren. U kunt hier (onder meer) informatie vinden over de samenwerking met onder andere huisartsen, paramedici, wijkteams en de Gespecialiseerde GGZ.

A anmelden of meer informatie?

Voor aanmelding of meer informatie over bijvoorbeeld een vestiging bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het secretariaat.

spreekuur is dagelijks van 8.00-20.00 uur

Op werkdagen is het secretariaat bereikbaar van 9.00 – 13.00 uur op telefoonnummer: 020 618 4243 Hierna kunt u een bericht achterlaten of stuur een email via info@psychologiepraktijkamsterdam.nl Er wordt dan binnen enkele werkdagen contact opgenomen.

In zeer dringende gevallen (niet voor het verzetten van afspraken of route informatie) kunt u op werkdagen contact opnemen met 06-24273750
in het weekend en buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts.

 

Adres

Psychologie Praktijk Amsterdam
Van Baerlestraat 13-II
1071 AM Amsterdam
 
Tel: 020 618 4243
Fax: 020 616 5851
email:  info@psychologiepraktijkamsterdam.nl
AGB 94055326