Generalistische Basis GGZ/ ZPM

 

treenage girl suffering with depression in a conversation with therapist or psychologist

Generalistische Basis GGZ/ ZPM

voor clienten:

Psychologie Praktijk Amsterdam gaat in 2022  werken met het zorgprestatiemodel (ZPM).

u vindt uitgebreide informatie over het nieuwe model hier en in het engels hier.

Psychologische zorg is de afgelopen jaren steeds beter beschikbaar geworden. Hierbij heeft de huisarts een grotere verantwoordelijkheid gekregen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Dit is één van de afspraken om de GGZ betaalbaar te houden.

Met het ZPM wordt gestreefd naar een goed, stevig en gevarieerd zorgaanbod dat ingezet kan worden, op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig en in goede samenhang.

De huisarts heeft een spilfunctie in deze aanpak. De psychologen van Psychologie Praktijk Amsterdam (PPA) hebben tot doel de huisartsen te ondersteunen bij de GGZ problematiek in de praktijk. Met de invoering van de Basis GGZ kunt u op de PPA rekenen op een gevarieerd behandelaanbod dat ingedeeld is in zorgzwaarte. 

Voor verwijzers

Het behandelaanbod van Psychologie Praktijk Amsterdam kenmerkt zich door een laagdrempelige instroom  en bestaat uit de volgende onderdelen:
• integrale diagnose en behandeling, mede gericht op zelfmanagement
• blended care vanaf het eerste contact
• behandeling van licht-matig  complexe stoornissen/licht-matig  ernstig disfunctioneren. klikt u hier voor de inclusiecriteria
• behandeling incl. terugvalpreventie
• PPA neemt de eindverantwoording voor behandeling voor haar rekening
• efficiënte en veilige aanmelding via Zorgdomein
• veilige terugkoppeling in het patiëntendossier middels zorgmail/ edifactrapportage
• gecontracteerde zorg
• geen eigen bijdrage voor cliënten (wel eigen risico)

Exclusiecriteria: in een aantal gevallen is Psychologie Praktijk Amsterdam niet de juiste plek voor cliënten. Als het klinisch beeld vooral bepaald wordt door matig-ernstige verslavingsproblematiek, psychotische klachten, dementie of een matig-ernstige eetstoornis kunt u een verwijzing naar de SGGZ overwegen.  Daarnaast beschikken wij niet over 24 uurs zorg. In geval van crisis buiten de spreekuurtijden (nacht, weekend) wordt door cliënten een beroep gedaan op de huisartsenzorg. 

Psychologie Praktijk Amsterdam ondersteunt huisartsen ook middels het detacheren van POH-GGZ en het aanbieden van consultatie. Neemt u contact op met ons secretariaat wanneer u meer wilt weten over de detachering of consultatie op 020-6184243.

Zelfregie versterken
Om eigen kracht van mensen te vergroten is het belangrijk dat zij zelf richting kunnen geven aan hun leven. Juist voor mensen die een beroep op de GGZ is het een kans om de mogelijkheden voor zoveel mogelijk zelfregie te verkennen.  Onze praktijk stimuleert mensen hun zelfregie te vergroten door

 • aandacht te hebben voor de eigen waarden en drijfveren
 • vergroten van de mate van zeggenschap over wat ze doen en wat er met hen gebeurt
 • Dat ze optimaal gebruik kunnen maken van hun eigen kracht
 • dat ze waar mogelijk erkenning en steun ondervinden binnen het eigen netwerk   
 •  
 • Er wordt in de behandelingen gewerkt vanuit de hulpvraag van de cliënt, die in de intake wordt uitgevraagd. Bij het gezamenlijk opstellen van het behandelplan wordt er gewerkt vanuit een herstelgerichte visie, waarmee aangesloten wordt bij de klachten en wensen van de cliënt. De behandelingen zijn onder andere gericht op het aanleren van ander gedrag en een adequate coping, zodat cliënten vanuit hun eigen kracht en met nieuwe vaardigheden leren omgaan met situaties. Een vast onderdeel van de behandelingen is het opstellen van een terugvalpreventieplan, waarbij samen met de cliënt gekeken wordt hoe hij/zij na de behandeling op de goede weg kan blijven. Wij zijn van mening dat de gezamenlijke besluitvorming gedurende het traject de commitment en zelfredzaamheid van cliënten vergroot.  

  Het bieden van maatwerk aan de cliënt begint bij gezamenlijke besluitvorming. Vanuit ervaring en kennis van de verschillende richtlijnen en zorgstandaarden wordt op een begrijpelijke manier informatie gegeven aan de cliënt over mogelijke behandelopties. Alleen op die manier kan er samen besloten worden wat het beste past bij de cliënt en zijn/haar unieke situatie en klachtenpatroon. Er wordt hierbij rekening gehouden met ervaringen en voorkeuren van de cliënt, ook op het gebied van eventuele e-health behandeling. Wanneer er eventueel wordt afgeweken van een kwaliteitsstandaard (door bijv. gecombineerde klachten) wordt dit goed onderbouwd, en altijd in samenspraak met de cliënt besloten.  

  Vanaf het begin van de behandeling wordt er aandacht besteed aan het belang van naasten. De cliënt is onderdeel van een systeem, waarin mensen elkaar wederzijds beïnvloeden. Wanneer het nodig is wordt bij de diagnostiek of onderdelen van de behandeling gevraagd aan de cliënt om een naaste mee te nemen om zijn/haar blik op de situatie te delen. Ook wordt er gedurende de behandeling gelet op signalen van de cliënt die erop wijzen dat een naaste misschien onderdeel van het probleem is, of dat er juist iets gemist wordt in de relatie. Indien nodig wordt de cliënt ondersteund in het omgaan hiermee door bijv. gedragsexperimenten of aanleren van vaardigheden. 

Kwaliteitsstatuut 

Alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen regie behandelaren in de generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ zijn binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Via onderstaande linkjes kunt u de kwaliteitsstatuten terugvinden van onze regie behandelaren. U kunt hier (onder meer) informatie vinden over de samenwerking met onder andere huisartsen, paramedici, wijkteams en de Gespecialiseerde GGZ.

A anmelden of meer informatie?

Voor aanmelding of meer informatie over bijvoorbeeld een vestiging bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het secretariaat.

spreekuur is dagelijks van 8.00-20.00 uur

Op werkdagen is het secretariaat bereikbaar van 9.00 – 13.00 uur op telefoonnummer: 020 618 4243 Hierna kunt u een bericht achterlaten of stuur een email via info@psychologiepraktijkamsterdam.nl Er wordt dan binnen enkele werkdagen contact opgenomen.

In zeer dringende gevallen (niet voor het verzetten van afspraken of route informatie) kunt u op werkdagen contact opnemen met 06-24273750
in het weekend en buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts.

 

Adres

Psychologie Praktijk Amsterdam
Van Baerlestraat 13-II
1071 AM Amsterdam
 
Tel: 020 618 4243
Fax: 020 616 5851
email:  info@psychologiepraktijkamsterdam.nl
AGB 94055326