U heeft altijd het recht om u persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van u persoonsgegevens door Psychologiepraktijk Amsterdam. Tot slot heeft u het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat wij al u gegevens moeten verwijderen, mits dat niet strijdig is met onze wettelijke verplichtingen.

Gegevensoverdraagbaarheid
U hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar jou of een door jou aangewezen persoon of organisatie te sturen. Stuur in dat geval een kopie van u identiteitsbewijs met u verzoek mee zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy.
Stuur de gegevens naar

Psychologiepraktijk Amsterdam
Van Baerlestraat 13-II
1071 AM Amsterdam
Verzoek om inzage
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@psychologiepraktijkamsterdam.nl. We nemen uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling en reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op u verzoek.

Ben u niet tevreden met de manier waarop wij zijn omgesprongen met u persoonsgegevens, dan kun u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.