Kosten basiszorg

 

LOGO PPAPNG
vergoeding

Onderdelen per traject 

Wat kunt u op de rekening verwachten van ons:

Een behandeling heeft maximaal 12 gesprekken. Deze kunnen op uw factuur teruggevonden worden als zorgprestatie diagnostiek van meestal 45 minuten of soms 60 of 120 minuten. Er is ook een zorgprestatie behandeling van meestal 45 minuten of soms 60 of 120 minuten. 

  • De eerste twee gesprekken van elke behandeling zijn diagnostiek (Wat is er aan de hand? Wat is uw zorgvraag?)
  • De volgende gesprekken zijn behandeling, gericht op klachtvermindering
  • Voorafgaande aan het eerste gesprek vult u thuis online een vragenlijst in (OQ45). Als de behandeling is afgerond vult u deze vragenlijst nogmaals online in.
  • In het begin wordt er een vragenlijst ingevuld door uw behandelaar (HoNoS). Mogelijk wordt deze vragenlijst op een later moment nog eens ingevuld.
  • In het begin en op de helft van het traject zal uw behandelaar een collega consulteren. Dit is de zorgprestatie intercollegiaal overleg. Een psycholoog uit het team kijkt mee of u samen op het goede spoor zit. Dit verhoogt de kwaliteit van zorg.

Zonder verwijzing geen vergoeding

De huisarts kan altijd verwijzen, bedrijfsartsen en jeugdartsen meestal ook, medisch specialisten niet altijd. Doorgaans zal de huisarts voorafgaande aan de intake de verwijzing naar ons versturen. Als u op eigen initiatief komt, is het noodzakelijk dat u eerst een verwijzing krijgt van de huisarts en deze bij de eerste afspraak bij u heeft, en dat naast de (vermoede) diagnose er vermeld staat dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ gaat.

Zonder verwijzing geen vergoeding

****De prestatie OVP consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, en werk gerelateerde problematiek. Voor onverzekerde zorg ontvangt u maandelijks een nota via Famed.

Houdt u er rekening mee dat de kosten voor een gesprek meetellen voor het verplichte eigen risico. Dit is in 2024 385 euro. Dit eigen risico is niet van toepassing op kinderen en jongeren tot 18 jaar. De consulten worden rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd. Psychologie Praktijk Amsterdam heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor basiszorg GGZ. U ontvangt een factuur voor de eigen bijdrage van uw ziektekostenverzekering of u krijgt van ons een factuur.

Tarieven GZ-psycholoog = Basis GGZ

Diagnostiek 45 minuten          142,31 
Diagnostiek 60 minuten          163,37 
Diagnostiek 90 minuten          244,07 
Behandeling 45 minuten         120,99 
Behandeling 60 minuten         143,71 
Behandeling 90 minuten          216,11 

Psychologie Praktijk Amsterdam ondersteunt de huisarts tegenwoordig ook middels POH GGZ en consultatie.

Heeft u als huisarts interesse in een POH GGZ of consultatie? neem dan contact op met onze praktijk.

Aanmelden of meer informatie?

Voor aanmelding of meer informatie over bijvoorbeeld een vestiging bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Spreekuur is dagelijks van 8.00-17.00 uur.

Op werkdagen is het secretariaat bereikbaar van 9.00 – 13.00 uur op telefoonnummer: 020 618 4243 Hierna kunt u een bericht achterlaten of stuur een email via info@psychologiepraktijkamsterdam.nl Er wordt dan binnen enkele werkdagen contact opgenomen.

In zeer dringende gevallen (niet voor het verzetten van afspraken of route informatie) kunt u op werkdagen contact opnemen met 06-24273750
in het weekend en buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Adres

Psychologiepraktijk Amsterdam
Van Baerlestraat 13-II
1071 AM Amsterdam
 
Tel: 020 618 4243
Fax: 020 616 5851
email:  info@psychologiepraktijkamsterdam.nl
AGB 94055326