Nieuw in 2017: Kwaliteitsstatuut

 

treenage girl suffering with depression in a conversation with therapist or  psychologist

Nieuw in 2017: Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Via onderstaande linkjes kunt u de kwaliteitsstatuten terugvinden.

Vanaf 2014 heeft er een grote verandering plaats gevonden waarbij de huisarts een grotere verantwoordelijkheid krijgt op het gebied van de GGZ. Dit is één van de afspraken om de GGZ betaalbaar te houden. Met de Basiszorg GGZ wordt gestreefd naar een goed, stevig en gevarieerd zorgaanbod dat ingezet kan worden, op de juiste plek, door de juiste persoon, doelmatig en in goede samenhang.

 

Basiszorg GGZ 2016

Vanaf 1 januari krijgt de huisarts een spilfunctie in deze aanpak. De Eerstelijnspsychologen van Psychologie Praktijk Amsterdam (PPA) hebben tot doel de huisartsen te ondersteunen bij de GGZ problematiek in de praktijk en neemt hiermee zorgen uit handen. Met de invoering van de Basis GGZ kunt u op de PPA rekenen op een behandelaanbod Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Vanaf 1 januari breiden wij de ondersteuning van huisartsen en POH-GGZ verder uit door middel van:
• diagnose en behandeladvies
• consultatiefunctie voor huisarts en poh-ggz
• integrale diagnose en behandeling, mede gericht op zelfmanagement
• blended behandeling vanaf het eerste clientencontact
• behandeling niet complexe stoornissen/niet ernstig disfunctioneren
• behandeling incl. terugvalpreventie van alle niet complexe psychische stoornissen (klachten cliënt)
• PPA neemt de eindverantwoording voor behandeling voor haar rekening
• efficiënte terugkoppeling in het patiëntendossier middels zorgmail/ edifact
• gecontracteerde zorg
• geen eigen bijdrage voor cliënten (wel eigen risico)

De psychologiepraktijk Amsterdam (PPA) detacheert ook psychologen in de functie van POH GGZ bij huisartsen in de praktijk. Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.

Mw. drs. M van der Brug, GZ-psycholoog

Mw. drs. M. Marieke van Duuren, psycholoog

Mw. drs. R. Luijten, psycholoog/POH-GGZ

Mw. V. Pengel, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog

Mw. drs. C. Seinhorst POH-GGZ

Mw. drs. L. Warnier, psycholoog/POH-GGZ

Mw. A. Smits van Oyen, secretariaat

Mw. L. Vos, secretariaat

Mw. M. de Wit, secretariaat

Aanmelden of meer informatie?

Voor aanmelding of meer informatie over bijvoorbeeld een vestiging bij u in de buurt kunt u contact opnemen met het secretariaat.


Op werkdagen bereikbaar van 9.00 – 11.00 uur op telefoonnummer: 020 618 4243 Hierna kunt u een bericht achterlaten of stuur een email via info@psychologiepraktijk.amsterdam. Er wordt dan binnen enkele werkdagen contact opgenomen.

In zeer dringende gevallen (niet voor het verzetten van afspraken of route informatie) kunt u op werkdagen contact opnemen met 06-24273750
in het weekend en buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Adres

Psychologiepraktijk Amsterdam
Van Baerlestraat 13-II
1071 AM Amsterdam
 
Tel: 020 618 4243
Fax: 020 616 5851
email:  info@psychologiepraktijk.amsterdam