Psychologie Praktijk Amsterdam

 

 

Psychologie praktijk Amsterdam is een praktijk voor kortdurende psychologische gezondheidszorg. Behandelingen vinden plaats binnen de huisartsenpraktijk van Amsterdamse gezondheidscentra. De behandelend eerstelijnspsychologen zijn geregistreerde GZ-psychologen en eerstelijnspsychologen die samen met u uw psychisch probleem concreet en praktisch aanpakken. Een paar gesprekken zijn vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang ‘ik doe het wel alleen’ of ‘het is nu nog niet zo erg’. Juist wanneer u er vroeg bij bent, kan het bij kortdurende hulp blijven! Lees meer over Psychologiepraktijk Amsterdam

POH GGZ psychologie Amsterdam

POH GGZ staat voor PraktijkOndersteuning Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg. Deze functie is niet nieuw in de huisartsenzorg. Psychologie praktijk Amsterdam is een officieel POH GGZ te Amsterdam en heeft meerdere vestigingen in Amsterdam. Wij kunnen u verder helpen met het concreet behandelen van psychische klachten. Een psychisch probleem concreet en praktisch aanpakken daar staan al onze psychologen voor. Deze aanpak heeft effect, waardoor u snel weer de draad kunt oppakken en weer lekker kunt genieten van het leven.

POH-GGZ Psychologie Praktijk Amsterdam staat voor daadkracht:

  • De inhoud van de functie POH GGZ verder ontwikkelen
  • De kwaliteit van de POH GGZ functie (mede) bewaken
  • De deskundigheidsbevordering ter hand nemen als POH psychologen
  • Invloed uitoefenen op de kwaliteit en inhoud van deze opleidingen
  • Gesprekspartner voor beleidsmakers
  • Participeren in relevante overlegorganen
  • Ondersteuning bieden aan (nieuwe) collega’s
  • Het ontwikkelen van een samenwerking met huisartsenorganisaties
  • Het informeren van recente ontwikkelingen betreffende POH GGZ functie

POH GGZ Amsterdam via Psychologie praktijk Amsterdam is bij uitstek de psychologen praktijk om jezelf nog verder te ontwikkelen en het kwaliteitssysteem te implementeren. Dit doen wij in samenspraak met meerdere partijen. Hierdoor kan Psychologie Praktijk Amsterdam een groot aantal van bovengenoemde doelstellingen ter hand nemen. En kunnen wij iedereen met een psychische probleem verder helpen. Psychisch op maat behandelen heeft voor iedereen vaak het gewenste effect.

Praktijkondersteuner Huisartsen praktijk Geestelijke GezondheidsZorg Amsterdam

POH GGZ is toegevoegd om de specialisatie in de geestelijke gezondheidszorg aan te geven. De praktijkondersteuner werkt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige in de huisartsenpraktijk of is aan de praktijk verbonden en heeft een eigen locatie. PPA is er in samenwerking met huisartsen om eenvoudig een gespecialiseerde praktijkondersteuner in te zetten. Neem contact op met POH GGZ Psychologie praktijk Amsterdam voor meer informatie.

Psychologie Amsterdam en meer informatie over het behandelen van psychische klachten

Psychologie Praktijk Amsterdam
Van Baerlestraat 13-II,
1071 AM Amsterdam

Tel: 020 618 4243
Email: secretariaatppa@gmail.com

Of lees meer over onze psychologen praktijk via onderstaande links: